Právní a všeobecné obchodní podmínky

Právní  podmínky

Provozovatelem internetových stránek gradim.cz je společnost Ing. Vladimír Mišík – GRADIM, se sídlem Rozkvet 2067/150, IČO: 33489645, zapsaná na OU Pov. Bystrica, Živ. register, Živnostenský list vydaný dňa 8.12.1992 pod sp.č.: ŽO – 1377/1992,  č. registrácie : 306-6796. Provozovatel výhradně vydává, určuje a mění podmínky používání internetových stránek gradim.cz. Používáním těchto internetových stránek dáváte souhlas s těmito podmínkami. Přístup na stránky gradim.cz a jejich používání je bezplatný.

Provozovatel je v souladu se zákonem č.j. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah internetových stránek gradim.cz je chráněn autorským právem. Použití obsahu těchto stránek nebo jejich částí, zvláště kopírováním, rozmnožováním, rozšiřováním, zpracováním a spojením s jiným dílem, je zakázáno. Jiné použití než pro osobní potřebu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele, a případně i autorů děl obsažených na těchto stránkách. I když je snahou provozovatele poskytovat vždy správné a aktuální informace a údaje, přesto jsou všechny informace a údaje uveřejněné na stránkách gradim.cz informativní a nemají závazný charakter. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním stránek gradim.cz a ani za obsah a škody způsobené používáním stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek gradim.cz.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek gradim.cz. Právo realizovat změny, odstranění nebo doplnění jakýchkoli součástí stránek má výhradně Provozovatel. Je zakázáno přenášet na internetové stránky gradim.cz nebo jejich prostřednictvím odesílat jakékoli materiály a informace odporující dobrým mravům nebo porušující právní předpisy. Poskytovatel poskytuje návštěvníkům stránek možnost vytvářet si odkazy na stránky gradim.cz a umísťovat je do dokumentů a na jiné internetové stránky. Připomínky k obsahu a vzhledu stránek je možné zasílat Provozovateli na adresu gradim.cz.

Všeobecné obchodní podmínky

pro nakupování prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet na gradim.cz, pokud nejsou specifikovány u konkrétního výrobku resp. službě.

Společnost Ing. Vladimír Mišík – GRADIM, se sídlem Rozkvet 2067/150, IČO: 33489645 (dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“), zajišťuje prodej prostřednictvím internetu na gradim.cz dle aktuálního výběru na webstránce. Ceny uvedené na gradim.cz u jednotlivých výrobků nebo službách jsou včetně DPH.

Charakteristickým rysem námi dodávaných výrobků je zakázková výroba, tzn. výroba nebo úprava zboží dle zvláštních požadavků zákazníka. Prostřednictvím naší internetové stránky gradim.cz má kupující možnost zakoupit nabízené zboží „tak jak je“, tzn. bez jakýchkoliv zvláštních úprav (dále i jen „hotové výrobky“) nebo zboží upravené podle jeho zvláštních požadavků (např. formou gravírování, pískování, doplnění textu apod.), které kupující prodávajícímu sdělí prostřednictvím zvolení jednotlivých možností úpravy uvedených u příslušného výrobku (dále i jen „zakázková výroba“ nebo „zakázkový výrobek“). V případě, že jde o zakázkovou výrobu, je tato skutečnost uvedena u příslušného výrobku nebo poskytované služby; v opačném případě se jedná o hotový výrobek. Rovněž v případě zvolení si některé z nabízených možností úpravy ze strany kupujícího se dotčený výrobek považuje za zakázkový výrobek (zakázkovou výrobu), vyrobený nebo upravený podle zvláštních požadavků kupujícího. Upozornění na tuto skutečnost je uvedeno u jednotlivých výrobků a nabízených úprav.

OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem nebo formou zálohové faktury, případně telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (automatické oznámení o odeslání objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Následně bude kupující kontaktován prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky naším pracovníkem obchodního oddělení. V případě, že Vás do 5-ho pracovního dne nebude nikdo kontaktovat, zavolejte prosím na tel. číslo +421 905 523 995, nebo pište na gradim@gradim.sk. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, nedojde-li k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Vyplněním elektronické objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke zpracování a archivování osobních údajů o kupujícím ao jeho nákupech.

Stornování objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku do okamžiku jejího vyřízení (vyskladnění) prodávajícím. V případě stornování objednávky zakázkového výrobku, který byl na základě objednávky vyroben nebo upraven nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním tohoto zakázkového výrobku došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů ze strany prodávajícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu s tím spojené náklady, a to ve formě Storno poplatku, který může být do výše až 50% z celkové hodnoty objednávky. V případě, že již byl zakázkový výrobek ze strany prodávajícího dokončen, kupující musí uhradit celou částku objednávky.

Stornování objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo nebo nedostupné, kupující neodpovídá na e-maily, nebyla uhrazena záloha apod.)
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí není prodávající schopen dodat zboží v dohodnuté lhůtě nebo ceně, a/nebo zajištění zboží by prodávajícímu způsobilo nepřiměřené obtíže a nepřiměřené výdaje v poměru k hodnotě objednaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak, je prodávající povinen dodat kupujícímu objednané zboží bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne závazného potvrzení objednávky. V případě, že zboží není dodáno do 30 dnů od závazného potvrzení objednávky, kupující vyzve prodávajícího k dodání zboží v dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající zboží nedodá ani v dodatečné lhůtě, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Způsob doručení

1. Dodavatelsky  – zboží vám doručíme osobně nebo balíkem PoštyBezHranic prostřednictvím České Pošty (viz. Doprava a platba). V ceně je zahrnuto i pojištění zboží pro případ poškození. Datum, čas a místo vám předem sdělíme telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS-ky. Zboží si po převzetí ihned zkontrolujte.

2. Osobní odběr – zboží si po telefonické domluvě převezmete přímo na adrese provozu SNP 1936, areál OSBD, případně v sídle firmy Rozkvet 2067/150, 017 01, Považská Bystrica. Zboží si při převzetí osobně zkontrolujte.

Cena za dopravu

Doprava ZDARMA (hodnota objednávky nad 1500 Kč) …. 0 Kč

Pro všechny objednávky v hodnotě nad 1500 Kč je DOPRAVA ZDARMA. Hodnota objednávky je částka po odečtení příslušných slev. Zboží vám doručíme ZDARMA osobně nebo balíkem České pošty jako křehký balík. Termín dodání vám sdělíme emailem, SMS-kou, nebo telefonicky 1-2 dny předem. V případě poškození Vám posíláme nové zboží. Platba předem převodem na účet nebo platební kartou.

U objednávek, jejichž hodnota nepřesáhne 1500 Kč účtujeme dopravní náklady následovně:

Osobní odběr …. 0 €

Zboží si po telefonické domluvě můžete převzít osobně na adrese provozu: SNP 1936, areál OSBD v Považské Bystrici., resp. sídla firmy: Rozkvět 2067/150, 017 01 Pov. Bystřice. Zboží si při převzetí osobně zkontrolujete.

   Balík Do Balíkovny …. 119 Kč

Zboží zasíláme jako balík na uvedenou pobočku Balíkovny. Lhůta přepravy D + 5 (dodání pátý pracovní den po dni podání). Platba předem převodem na účet nebo platební kartou. Zboží si po převzetí ihned zkontrolujte. V případě poškození vám posíláme nové zboží.

Balík Na poštu logo - Česká pošta     Balík Na Poštu …. 139 Kč

Zboží zasíláme jako balík České Pošty na uvedenou poštu. Lhůta přepravy D + 5 (dodání pátý pracovní den po dni podání). Platba předem převodem na účet nebo platební kartou. Zboží si po převzetí ihned zkontrolujte. V případě poškození vám posíláme nové zboží.

Balík Do ruky logo - Česká pošta    Balík Do Ruky …. 149 Kč

Zboží zasíláme jako balík kurýrem České pošty na uvedenou adresu. Lhůta přepravy D + 5 (dodání pátý pracovní den po dni podání). Platba předem převodem na účet nebo platební kartou. Zboží si po převzetí ihned zkontrolujte. V případě poškození vám posíláme nové zboží.

PLATBA ZA TOVAR

V případě odeslání objednávky z naší webstránky je objednávka automaticky generovaná serverem a přeposlaná našemu obchodnímu oddělení, a zároveň Vám na Vaši emailovou adresu. Následně Vás budeme kontaktovat prostřednictvím emailu, nebo telefonicky. V případě, že jste uvedli nesprávnou emailovou adresu, nebo objednávka nebyla správně odeslána, a do 5-ho pracovního dne Vás nebude nikdo kontaktovat, prezvoňte nám na tel. číslo +421 905 523 995, nebo pište na gradim@gradim.sk.

PŘEVODEM NA ÚČET …. 0 Kč – po obdržení vaší objednávky vám e-mailem zašleme zálohovou fakturu s údaji k platbě (číslo našeho účtu, částku a variabilní symbol platby tj. číslo zálohové faktury, abychom mohli identifikovat vaši platbu. Dokladem o úhradě je výpis z účtu.

PLATOBNÍ KARTOU …. 0 Kč – po zadání údajů vaší platební karty bude úhrada připsána na náš bankovní účet. Dokladem o úhradě je výpis z účtu.

V HOTOVOSTI …. 0 Kč – při převzetí zboží po tel. úmluvě na adrese provozovny SNP 1936, areál OSBD, případně v sídle firmy Rozkvet 2067/150, 017 01, Považská Bystrica. Doklad o úhradě vydává dodavatel.

Daňový doklad dle Zákona o dani z příjmů obdržíte při předání zboží. Ceník dopravních nákladů je součástí internetového obchodu (viz. Doprava a platba).

REKLAMACE A ZÁRUKA

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen obal zásilky (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Reklamace mechanického poškození výrobku je nutno uplatnit okamžitě po převzetí zásilky.

Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptovány. Správnost a kompletnost dodávky kupující potvrdí podepsáním daňového dokladu/faktury resp. dodacího listu/.

Na každé prodávané zboží se vztahuje zákonně určená záruční doba ode dne prodeje. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od jejího písemného doručení. Záruka se nevztahuje na mechanické poškozené nebo neodbornou manipulací klienta zničené zboží, na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručováno kupujícímu doručovatelem, začíná záruční doba běžet od převzetí zboží od tohoto doručovatele.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou /např. vygravírovaný jiný motiv, text apod./.), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v příběhu šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo nedokáže-li se opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzn. sjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

Postup reklamace

Při reklamaci je kupující povinen seznámit prodávajícího s rozsahem závady a následně doručit reklamované zboží prodávajícímu čisté, mechanicky nepoškozené, včetně dokladu o zakoupení. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.

Alternativní řešení sporů

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu lze prodávajícímu zaslat emailem na adresu: gradim@gradim.sk nebo písemně na adresu jeho sídla.

Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu. Stranami sporu jsou spotřebitel (kupující), který podal návrh na zahájení alternativního řešení sporu, a prodávající, proti kterému návrh směřuje. Subjektem alternativního řešení sporů je orgán alternativního řešení sporů.

Příslušným subjektem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, se sídlem: Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk nebo jiná právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (https://www.mhsr.sk/). Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Alternativní řešení sporů vedené Českou obchodní inspekcí je bezúplatné, jiný subjekt alternativního řešení sporu může od kupujícího požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5,- Eur s DPH. Subjekt alternativního řešení sporů ukončí řízení v zásadě do 90 dnů ode dne jeho zahájení.

Návrh na alternativní řešení sporu může kupující podat v listinné podobě, v elektronické podobě, nebo ústně do protokolu.

Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít i platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 7 a násl. zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží kupujícím , jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ustanovení § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím v souladu s ustanovením § 7 a násl. zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 7 ods. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, konkrétně v případě smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;
 2. prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele;
 4. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;
 5. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
 6. prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;
 7. prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
 8. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal;
 9. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil;
 10. prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu;
 11. poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě;
 12. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle § 7 ods. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Kupující může k odstoupení od smlouvy použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveřejněn na internetové stránce prodávajícího (odkaz na tento formulář se nachází na konci těchto Právních a všeobecných obchodních podmínek a současně je kupujícímu zaslán v rámci emailového potvrzení jeho objednávky).

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží zaslat prodávajícímu zpět na adresu jeho sídla nebo předat osobně prodávajícímu v místě jeho sídla, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen převzít doručené nebo osobně předané zboží od kupujícího. K zásilce je třeba přiložit kopii daňového dokladu, který prodávající poslal se zbožím.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající je povinen vrátit kupujícímu platby podle předchozí věty stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než je mu doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 ods. 3 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a odstoupí – li od smlouvy uzavřené na dálku , i náklady na vrácení zboží , které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty ve smyslu ustanovení § 3 odst . 1 písm. i) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Závěrečná ustanovení

Název a adresu orgánu dozoru nebo dohledu, kterému činnost prodávajícího podléhá:

Činnost prodávajícího podléhá dozoru, resp. dohledu Slovenské obchodní inspekce, se sídlem: Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk.

S výjimkou právních a obchodních podmínek nemá zveřejnění jakýchkoli údajů nebo informací na stránkách gradim.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud není v jednotlivých případech uvedeno jinak. Právní vztahy, které vznikly mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek se řídí podle znění těchto podmínek platného ke dni vzniku těchto vztahů. Společnost Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto Právní a všeobecné obchodní podmínky. Právní a všeobecné obchodní podmínky stránek gradim.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Právní a všeobecné obchodní podmínky byly zveřejněny 7. 5. 2007, aktualizovány 26.1.2023. Kopírování kterékoli části webu je bez souhlasu zakázáno.

Dokumenty ke stažení

Reklamační formulář
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

Informace o autorských právech

Copyright © 2007-2023 Gradim.cz. Všechna práva vyhrazena.