Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vypracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů ve smyslu článků 13 a 14 nařízení (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 1000/2016. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

Internetový obchod (dále jen „e-shop“) lze definovat jako prodej zboží nebo služeb s využitím informačních a komunikačních technologií a webových aplikací v prostředí internetu, kde na jedné straně tohoto vztahu je provozovatel e-shopu a na druhé zákazník e-shopu ( dále jen „zákazník“). Při nákupu v eshopu dochází mezi provozovatelem a zákazníkem k uzavření kupní smlouvy realizované přes internet (smlouva uzavřená na dálku. Součástí takové smlouvy je i získávání informací včetně osobních údajů zákazníka v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, případně adresa dodání zboží, email, telefon, obsah objednávky, osobní údaje nezbytné k uskutečnění platby přes internet.

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje bude získávat výlučně pro účely uvedené v těchto zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

 1. Provozovatel osobních údajů

Správcem osobních údajů je provozovatel e-shopu:

Obchodní jméno: Ing. Vladimír Mišík – GRADIM

Sídlo: Rozkvet 2067/150, 017 01 Považská Bystrica

Výdejní místo: SNP 1936, areál OSBD, budova B, 017 07  Považská Bystrica

IČO: 33489645

Zápis na: OU Pov. Bystrica, Živ. register, Živnostenský list vydaný dňa 8.12.1992 pod sp.č.: ŽO – 1377/1992,  č. registrácie : 306-6796.

Statutární orgán provozovatele:

Ing. Vladimír Mišík

Email:gradim@gradim.sk

Tel. číslo: +421 905 523 995

 

 1. Odpovědná osoba

Nebyla stanovena, protože z GDPR nám tato povinnost nevyplývá.

 1. Automatizované rozhodování a profilování

Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

 1. Přenos osobních údajů do třetích zemí

Provozovatel neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí

 1. Bezpečnost zpracování osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

 1. Účel zpracování osobních údajů:

Údaje, které poskytne kupující, jsou nezbytné pro zpracování a vyřízení objednávky, vystavení faktury, uzavření kupní smlouvy a následné uskutečnění platby, dodání zboží nebo služby a případné poskytnutí jiných souvisejících služeb (zejména v souvislosti s právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitele).

Zpracování objednávky zboží  – Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy mezi Vámi, jako naším objednatelem a potenciálním zákazníkem, a námi, jako dodavatelem, při využívání našich služeb. V takovém případě jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění příslušné smlouvy. Jde zejména o plnění předmětu smlouvy, zákaznickou podporu, správu smlouvy.

Pro tento účel je poskytování Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Pokud kupující potřebné údaje neposkytne, prodávající má právo objednávku zrušit. Při nákupu v e-shopu se kupující zavazuje poskytnout pravdivé informace. Udání nepravdivých informací je v rozporu s všeobecnými obchodními podmínkami e shopu.

Komunikace a zákaznická podpora: Osobní údaje jsou využívány za účelem komunikace s vámi. Můžeme vás například kontaktovat z následujících důvodů:

– připomenutí vašeho zboží v online košíku,
– pomoc s dokončením vaší objednávky,
– podání informace o aktuálním stavu vaší žádosti, objednávky nebo reklamace
– získání dalších potřebných informací.

Registračný formulář: zákazník má možnost zaregistrovat se v e-shopu, registrovaný zákazník má možnost využívat nabízených výhod daného e-shopu. Jedná se o zpracování následujících údajů:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Heslo

Recenze: návštěvník e-shopu má možnost podělit se o svou zkušenost s produktem prostřednictvím vyplnění formuláře recenze. Jedná se o zpracování následujících údajů:

 • IP adresa
 • Jméno

Opuštěný košík:registrovaný zákazník nedokončil svůj nákup, nedokončil platbu a zasílá se mu e-mail s upozorněním a obsahem košíku, nedochází zatím k uzavření kupní smlouvy. Jedná se o zpracování následujících údajů:

 • IP adresa
 • E – mailová adresa
 • Jméno
 • Příjmení

Wishlist: registrovaný zákazník má možnost si zařadit vybrané zboží do tzn. wishlistu (seznam přání). Jedná se o zpracování následujících údajů:

 • IP adresa
 • Registrační údaje

Upselling:  na základě obsahu zákazníkova košíku/případně na základě zboží, které již v daném e-shopu nakoupil dříve, se zákazníkovi při dokončování jeho objednávky (v jejím platebním procesu) zobrazí obchodníkům doporučené zboží k dalšímu nákupu. Jedná se o správu následujících údajů:

 • IP adresa

Segmentácia: na základe toho, čo zákazník v e-shope nakúpi, sú zákazníkovi prevádzkovateľom e-shopu zasielané newsletters s informáciami o podobnom tovare, aký zákazník v e-shope nakupuje. Jedná sa o spravovanie nasledujúcich údajov:

 • IP adresa
 • e – mailová adresa
 • jméno, příjmení

Kontaktný formulář: prostřednictvím kontaktního formuláře může zákazník rychleji kontaktovat provozovatele e-shopu a urychlit tak vyřízení svého požadavku. Jedná se o zpracování následujících údajů:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E – mailová adresa
 • Telefonní číslo

ppro účely zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami v rámci programu Ověřeno zákazníky evidujeme Vaše údaje a zasíláme Vám e-maily na základě kterých můžete vyjádřit Váš názor, spokojenost či nespokojenost s doručeným zbožím a našimi službami, případně můžete uvést pro jiné uživatele recenzi zboží. Pokaždé když u nás nakoupíte, zjišťujeme Vaši spokojenost prostřednictvím e-mailových dotazníků, které Vám zasíláme, pokud neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování osobních údajů, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: e-mailová adresa, IP adresa, webové logy, cookies a v případě, že to v odpovědi, resp. recenzi uvedete, tak Vaše jméno a příjmení.

Při provozování profilu na sociálních sítích (Facebook, Instagram) je naším zájmem zvyšování povědomí o provozovateli v online prostředí a komunikace se zákazníky.

Osobní údaje, které zveřejníte na našich stránkách sociálních sítí jako například komentáře, lajky, videa, obrázky atp. se zveřejní prostřednictvím platformy sociální sítě. Osobní údaje následně nezpracováváme pro jiný účel.

Dotčená osoba má právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká. Námitky můžete zaslat e-mailem na kontaktní adresu provozovatele: gradim@gradim.sk

Provozovatelé sociálních sítí mají vlastní přijatá pravidla, infrastrukturu služby a vlastní ustanovení k ochraně osobních údajů. Na přenos dat a využívání vašich údajů ze strany provozovatelů sociálních sítí nemáme žádný vliv Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatele platformy sociální sítě:

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php;

Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875;

V určitých zpracovatelských operacích vystupujeme s provozovateli sociálních sítí jako společní provozovatelé ve smyslu článku. 26 bod 4 GDPR.

Ze strany provozovatele nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR .

 1. Právní základ zpracování osobních údajů:

Článek 6 ods. 1 písm. a) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu

Článek 6 ods.1 písm. b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby na základě žádosti dotčené osoby byla provedena opatření před uzavřením smlouvy, neboť při objednávce zboží (předsmluvní vztah) nejčastěji dochází k uzavření kupní smlouvy realizované přes internet (uzavřené na dálku) mezi provozovatelem internetového obchodu a dotyčnou osobou as tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání zboží nebo služby, vyřizování reklamace apod.) dochází tak ke zpracování osobních údajů zákazníka bez souhlasu zákazníka.

Článek 6 ods.1 písm. c) zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti provozovatele k plnění účelu fakturace, evidence účetních dokladů a dalších nezbytných s tím souvisejících zákonných povinností provozovatele internetového obchodu při zpracování osobních údajů dotyčné osoby.

Článek 6 ods. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby vyžadující ochranu osobních údajů. 

 1. Okruh dotknutých osob:

Zákazníci e-shopu (návštěvníci webové stránky)

 1. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky:

Provozovatel webového sídla uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies, scripts a pixelů:

Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové stránky nebo procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět

Script je část programového kódu, který se používá pro správnou a interaktivní funkci webových stránek. Tento kód se spustí na serveru provozovatele nebo na vašem zařízení.

Pixels je malý, neviditelný text nebo obrázek na webstránce, který se používá ke sledování návštěvnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dojít, prostřednictvím pixelů se ukládají různá data.

Cookies se dělí

Nezbytné soubory cookies jsou soubory cookies, bez kterých by naše webové stránky nemohly fungovat, resp. bez kterých by nebylo možné řádné používání těchto stránek. Tyto soubory cookies se automaticky umisťují do vašeho zařízení a nelze je vypnout. Nezbytné cookies vás nemohou identifikovat a jsou používány pouze proto, aby se zaručilo správné zobrazení a fungování naší webové stránky

Funkční soubory cookies slouží k tomu, abychom vás poznali při návratu na naše webové stránky. Funkční soubory cookies pomáhají zlepšovat funkčnost a zabezpečení webových stránek včetně zapamatování vašich preferencí a správy výkonu webových stránek.

Analytické soubory cookies nám umožňují provádět různé statistické analýzy našich webových stránek. Tyto cookies se používají v anonymizované podobě, což znamená, že vás nemohou identifikovat. Používání těchto cookies můžete ve svém webovém prohlížeči vypnout.

Výkonnostní soubory cookies pomáhají zlepšovat funkčnost našich webových stránek, například tím, že zajišťují, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.

Marketingové soubory cookies se používají k provádění personalizovaných reklamních služeb. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Chtěli bychom vás upozornit, že odmítnutí použití těchto souborů cookies nezabrání zobrazování reklam na webových stránkách, avšak již nemusí odpovídat vašim zájmům.

Jak kontrolovat soubory cookies:

Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači nebo v jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

3.3.Webové sídlo Provozovatele používá tyto soubory cookies,:

Všechny Provozovatelem využívané soubory cookies naleznete na stránce https://www.cookieserve.com/ a to zadáním webové adresy Provozovatele www.gradim.cz

 1. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme? Poskytování informací třetí straně.

Provozovatel uchovává osobní údaje:

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároku vyplývajícího z těchto smluvních vztahů.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů, která vyplývá ze zákona č.j. 395/2002 Sb. Zákon o archivech a registraturách a o doplnění některých zákonů provozovatel osobní údaje vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů

Příjemcem je každý, komu se osobní údaje poskytnou bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Za příjemce se nepovažuje orgán veřejné moci, který zpracovává osobní údaje na základě zvláštního předpisu.

Jsou osoby, které se podílejí nhttps://www.cookieserve.com/a dodání zboží, služeb, realizaci plate

 • FROGMAN s.r.o. – expres kurýr (Příjem, zpracování a doručování zásilek, SMS notifikace příjemci zásilky)
 • Česká pošta a.s. – expres kurýr (Příjem, zpracování a doručování zásilek, SMS notifikace příjemci zásilky)
 • Stripe Payment (Zabezpečení on-line platby na internetu )
 • Visitero s. r. o. Správce webové stránky)
 • Heureka Shopping s.r.o.(pro účely zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami v rámci programu Ověřeno zákazníky)

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit tato práva:

Informace o zpracovávání Vašich osobních údajů
Obsahem informace jsou zejména totožnost a kontaktní údaje provozovatele, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávnění provozovatelé, výpočet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o vašich právech, o stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů..

Právo na opravu
Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například e-mail? Informujte nás prosím a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V některých zákonech stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, zda jsou splněny podmínky, protože například provozovatel může mít povinnost, zda oprávněný zájem, převažuje-li nad Vašimi zájmy, si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování
Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo osobní údaje zablokovali.

Právo na přenosnost údajů
Přejete-li si, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému provozovateli, jiné společnosti, předáváme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné ani jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo namítat
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení, zda odstranění vzniklého nevyhovujícího stavu.

Právo podat podnět nebo stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoli obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorčí orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 2 . č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Vzhledem k epidemiologické situaci v SR Úřad doporučuje provést podání prostřednictvím poštovních nebo elektronických služeb (www.slovensko.sk). Osobní podání od 29.11.2021 lze uskutečnit pouze v nezbytných případech nejpozději do 12:00 hodin.

 1. Jak můžete naplnit svá práva?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Emailem: gradim@gradim.sk poštou na adresu sídla:  Ing. Vladimír Mišík – GRADIM, Rozkvet 2067/150, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 33489645

elektronicky kliknutím na následující odkazy:

 1. Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od provozovatele?Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a vzhledem ke složitosti a počtu žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení lhůty včetně uvedení důvodu Vás budeme informovat.

14. Kde nás můžete kontaktovat?

Máte-li k této informační povinnosti jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, a to emailem na adresu gradim@gradim.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu: Ing. Vladimír Mišík – GRADIM, Rozkvet 2067/150, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 33489645

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.gradim.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Ing. Vladimír Mišík – GRADIM

Rozkvet 2067/150

017 01  Považská Bystrica

IČO: 33489645

 

Provozovatel v souladu s nařízením EPaR EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů::

Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode v rozsahu: Ing. Vladimír Mišík – GRADIM, Rozkvet 2067/150, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 33489645, gradim@gradim.sk , +421 905 523 995, číslo bankového účtu SK31 8330 0000 0021 0192 0956

Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že zpracování osobních údajů je povoleno ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů.

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

 1. Marketingu a to formou:
 • Zasílání newsletter zpráv na e-mailovou adresu a to přihlášením se zákazníka do mailing listu na stránkách internetového obchodu www.gradim.cz v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa).
 • Účasti na reklamních kampaních (akcích), vedených na stránkách internetového obchodu www.gradim.cz nebo formou letáků v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, podpis).
 • Návštěvník internetového obchodu se může přihlásit k odběru novinek přímo zadáním své e-mailové adresy do políčka „Přihlaste se k odběru novinek…“ uvedeném na stránkách www.gradim.cz nebo jako kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu Článku 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Zrušení souhlasu při zasílání newsletter zpráv lze provést i elektronicky a to odhlášením se z mailing listu. Automatické odhlášení je zobrazeno ve spodní části newsletter zprávy, která vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

Provozovatel prohlašuje, že:

 1. Zpracované osobní údaje dotčených osob použije pouze pro výše uvedené účely v rámci svých obchodních aktivit.
 2. Nevyužíváním zasílání newsletter zpráv nevzniká hrozba odmítnutí smluvního vztahu.

Společná ustanovení:

Osobní údaje, které poskytujete provozovateli prostřednictvím registračního formuláře nebo přímé objednávky musí být pravdivé, a v případě jejich změny jste povinen o jejich změně neprodleně informovat i provozovatele.

Ochrana vašich osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž vaše práva jsou upravena obecném Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů. právo na základě písemné žádosti požadovat:

Právo na přístup

Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud není z Vaší strany požadováno jinak. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.

Právo na nápravu

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

 Právo vymazání

Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již více nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování nebo v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že již Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů

Za určitých okolností máte právo požádat nás o předání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat

Máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech (například osobní údaje zpracováváme za účelem bezpečnosti sítě a infrastruktury). V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Práva související s automatizovaným rozhodováním

Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek. Společnost obvykle nepoužívá v kontextu zaměstnávání automatizované rozhodování nebo profilování.

 Právo odvolat souhlas

Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy to uděláme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů. (např. Fotografie)

Právo podat stížnost

Chcete-li podat stížnost na způsob, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány, včetně uplatnění výše uvedených práv, můžete se obrátit na lince: 0905 523 995 zasláním e-mailu na adresu: gradim@gradim.sk nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla provozovatele: Ing. Vladimír Mišík – GRADIM, Rozkvet 2067/150, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 33489645

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Třetí strany:

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám t. j. subjektům spolupracujícím s provozovatelem, kterými jsou například přepravní a doručovací společnosti.

Aktuální seznam těchto subjektů je následující:

Název Účel zpracování Rozsah poskytovaných osobních údajů  Právní základ
Facebook Marketingové účely: Online reklama, cílení reklamy Cookies (FB Pixel) Cookies (FB Pixel)

Podle článku 6 ods. 1 písm. a) Nařízení GDPR, Souhlas

Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikacích

Instagram Marketingové účely: Online reklama, cílení reklamy Cookies (FB Pixel)

Podle článku 6 ods. 1 písm. a) Nařízení GDPR, Souhlas

Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikacích

FROGMAN s.r.o. – expres kurýr Příjem, zpracování a doručování zásilek, notifikace příjemce zásilky Jméno, příjmení, adresa doručení, emailová adresa, telefon Podle článku 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR – Plnění smluvních vztahů
Česká pošta a.s. – expres kuriér Příjem, zpracování a doručování zásilek, notifikace příjemce zásilky Jméno, příjmení, adresa doručení, emailová adresa, telefon Podle článku 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR – Plnění smluvních vztahů
Stripe Payment zabezpečení on-line platby na internetu IP adresa, platební údaje, číslo karty, platnost, CVC číslo Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení-  Plnění smluvních vztahů  mezi provozovatelem a zprostředkovatelem -zprostředkovatelská smlouva
Heureka Shopping s.r.o. zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti IP adresa Podľa  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení GDPR – Souhlas

Závěrečná ustanovení

Nabývá účinnosti dne: 25.05.2018

Datum aktualizace dne: 02.01.2023